In 2010 kon Hans Put één van zijn dromen realiseren. Met de steun van de Provincie Limburg en de Belgische Dienst Ontwikkelingssamenwerking realiseerde hij zijn eerste lange documentaire. ‘Missie Congo’ is een tijdsdocument over de laatste generatie Vlaamse missionarissen in Congo.

Meer dan een eeuw lang trokken duizenden Vlaamse paters, broeders en zusters naar Congo om het land te kerstenen, te onderwijzen en te helpen op sociaal en economisch vlak. In 2010 zijn er nog slechts honderddertig Vlaamse missionarissen in Congo.

Daarom vond Hans het hoog tijd om eens op zoek te gaan naar die laatste missionarissen. Wie zijn zij en wat doen zij daar nog? Hans vertrok met een lijstje van Limburgse missionarissen en heeft zo een verrassende en boeiende tocht gemaakt dwars door Congo. Van Kinshasa tot Lubumbashi.

Hij praat er over hun werk, hun geloof en de toekomst van de Afrikaanse kerk. Want één ding is zeker: nieuwe missionarissen komen er niet meer en de Congolezen zullen voortaan zelf moeten instaan voor de oude missieposten.

De film uitlenen of aankopen?

De film kan gekocht worden aan 20 euro na overschrijving op rekeningnummer:
BE20 7350 1649 6856  op naam van HJP Productions VOF – Zwanenbergstraat 2A b001, 3583 Beringen.

De film is gratis uit te lenen in het provinciaal Educatief Centrum Limburg en bij de bibliotheek van Beringen.

Een kleurrijk en goed gedocumenteerd verhaal over mensen die op een bescheiden manier grenzen proberen te verleggen, bij zichzelf en bij anderen. Geen film dus over witgeklede mannen met lange baarden en oude zusters die wonden verzorgen. Hans Put toont ons de mensen van vlees en bloed die proberen in het leven van de Congolese bevolking te staan. Vrouwen en mannnen die – soms na 50 jaar aanwezigheid – nog steeds nieuwe uitdagingen vinden om in te spelen op de lokale noden. De film gaat niet over het ‘evangelie verkondigen’ maar over ‘mensen graag zien’. Of zoals één van de geïnterviewden het zegt:  ‘We probreren de mensen de mogelijkheden te geven om zich te ontplooiien met wat God hen geeft. De zon is er, de regen is er, de lucht is er, de mankracht is er. Wij kunnen hen alleen omkaderen.’ Hun missie – zo toont de film – wordt dan: werken aan het ecologisch systeem, via vrije radio’s de bevolking sensibiliseren, ongehuwde moeders bijstaan om verder te studeren, leningen en begeleiding verstrekken aan jonge starters, straatkinderen een thuis geven, de lokale kunst releveren en stimuleren, de financiële mogelijkheiden van hun congregateis overdragen… De film verhult geen miserie, de geïnterviewden – missionarissen en inheemse bevolking – spreken open over hun zorgen. Toch ademt alles perspectief, geen droefhied. En de missionarissen…ze weten dat de lasten en de lusten van een eeuw Vlaamse missie nu op de schouders liggen van hun medewerkers. Missie Congo is een belangrijk en uniek tijdsdocument dat veel vragen openlaat, vragen die ook ons, westerlingen, niet onberoerd kunnen laten. De moeite waard om bij blijven stil te staan.”

Clem Vandebroek, Bisdom Hasselt

Missie Congo is meer dan een reisdagboek. Het geeft je enerzijds een warm menselijk gevoel, en anderzijds is er de harde realiiteit dat het missiewerk eindig is. De documentaire illustreert het veranderende wereldbeeld. Iets vrijwillig doen voor een ander is vandaag geen must meer. En dat wordt ook in deze Missie Congo op een subtiele manier duidelijk. De inzet, het enthousiasme en de drang om door te gaan van de vele missionarissen, wordt mooi in beeld gebracht. Via vele kleine druppels op een hete plaat, wordt er toch een wereld van verschil gemaakt voor vele mensen in Congo. Het jammere is, dat er geen opvolging is om het pionierswerk verder te zetten. De documentaire vervult een boodschap van hoop op een betere wereld, en gelijke kansen voor iedereen, maar maakt in één trek duidelijk dat aan dat mooie verhaal een einde dreigt te komen. En die tweespalt vormt de kracht van Missie Congo.”

Miranda Gijsen, hoofdredacteur TV Limburg